Dojazd powyżej 200 km od Opola

Realizacja stacjonarna w odległości 200 km według map Google mierzona w jedną stronę od Opola.

800 zł netto + 23%VAT

Wporwadzenie tłumacza j. migowego do spotkania

  1. Podłączenie dźwięku dla tłumacza migowego.
  2. Wprowadzenie na kluczowanym tle, lub innym w przypadku takiej decyzji.
  3. Wprowadzenie zdalne w ramce lub na kluczowanym tle (zależne od warunków technicznych tłumacza) tłumacza migowego do obrazu transmisji.

600 zł netto + 23%VAT