Aktywna rodzina to zdrowa rodzina

Zapraszamy 1 września na Plac Wolności w Opolu. Posłuchajcie co dla Was przygotowaliśmy:)Impreza jest organizowana w ramach projektu "Koordynowanie i kompleksowego wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2" współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020.Opolskie dla Rodziny Opolska Mama Ma Moc - OMMM

Opublikowany przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu Wtorek, 28 sierpnia 2018

CO ZROBILIŚMY?

Pełna obsługa wideo materiałów wideo kampanii prowadzonej przez klienta. Relacja wideo z pikników, produkcja sześciu wywiadów na potrzeby TV oraz 6 audycji radiowych. Wsparcie multimedialne. 

DLA KOGO?

Agencja LOYAL, Centrum Neonatologii i Położnictwa w Opolu